Rajd rowerowy już w niedzielę!

2017-05-15
Zapisy potrwają do czwartku 18 maja. Zapraszamy!!

Liczymy na to, że pogoda tym razem dopisze, i że nie bedzie już żadnych przeszkód w przeprowadzeniu IVgo Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Zapisy potrwają do czwartku 18 maja. Zapraszamy!!!

REGULAMIN IV RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
„Wzdłuż wąskich torów….” 21 maja 2017
1. Cele rajdu:
- propagowanie turystyki rowerowej w gminie Jędrzejów
- zaznajomienie z zasadami oraz przepisami ruchu drogowego
- promowanie aktywnego spędzania czasu
- integracja społeczności lokalnej
- promowanie rodzinnych rajdów rowerowych
2. Organizatorzy rajdu
- grupa Rowerowy Jędrzejów www.facebook.com/rowerowyjedrzejow
- Urząd Miejski w Jędrzejowie
3. Termin rajdu
Rajd odbędzie się w dniu 21 maja  2017 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku niekorzystnej pogody.
4. Organizacja rajdu
Zbiórka uczestników rajdu od godz. 11.30
Start rajdu: godz. 12 Parking przed Centrum Kultury w Jędrzejowie
Koniec: około godz. 15 Gospodarstwo Rybackie „Stawy”
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu!
5. Trasa rajdu
Centrum Kultury – Miasteczko Ruchu Drogowego- ul. Dębowa - ul. Partyzantów (ścieżka rowerowa)- ul. Jasionka- ul. Wiejska- ul. Spacerowa- ścieżka wzdłuż torów kolejki wąskotorowej – Miejsce Obsługi Rowerzystów Jasionna (krótki postój ok. 15 minut)- Jakubów- Wygoda- Gospodarstwo Rybackie „Stawy”- około 19 km. www.traseo.pl/…/wygoda-spa-jakubow-sciezka-wzdluz-waskich-t…
Nawierzchnia asfaltowa, tłuczniowa
Stopień trudności: średni
Przewyższenie: 59 metrów
6. Warunki uczestnictwa
a). Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem rajdu dostępnym na stronach www.facebook.com/rowerowyjedrzejow lub www.umjedrzejow.pl oraz w siedzibie Organizatora Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 w godz. 7.30-15.30 b). Uczestnik rajdu zobowiązany jest do znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.
c). Osoby niepełnoletnie poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna i dostarczyć do siedziby organizatora tj. Urząd Miejski w Jędrzejowie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
d). Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Rajdzie do dnia 18 maja. Późniejsze zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania rajdowych gadżetów dla uczestników rajdu. Zgłoszenia drogą telefoniczną tel: 41 386 10 10, mailową na rowerowyjedrzejow@wp.pl lub pod nr tel: 511080135 oraz na stronie facebook.com/rowerowyjedrzejow
e). Udział w rajdzie jest bezpłatny.
f). Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje.
g). Uczestnicy rajdu powinni dostosować ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie kasku ochronnego.
h). Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower
 f). Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu.
7. Organizacja rajdu
Rodziny rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, wobec czego jego uczestnicy muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz poleceń osób kierujących ruchem, a w szczególności:
- stosowania się do regulaminu rajdu
- stosowania do poleceń wydawanych przez służby porządkowe
- nie względu na udział różnych grup wiekowych uczestników
8. Zasady poruszania się po trasie rajdu
a). Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
b). Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem.
c). Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi.
d). Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
e). Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
f). Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 100m.
g). Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
h). Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
i). Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
j). Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
h). Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
9. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu
a). Organizator zapewnia przygotowanie i poprowadzenie uczestników po trasie Rajdu.
b). Zapewnione jest zabezpieczenie medyczne w postaci patroli rowerowych na trasie rajdu. c). Organizator zapewnia poczęstunek na mecie rajdu.
10. Postanowienia końcowe
a). Udział w rajdzie jest dobrowolny.
b). Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
c). Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
d). Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
e). Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
f). Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
g). Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
h). Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
i). Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
j). W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
k). Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

wstecz