Podpisanie umów

2017-05-18
Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”.

W dniu 17.05.2017r. w Hotelu „Cztery Wiatry” w Korytnicy k. Szydłowa Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisał z 72 gminami umowy w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej  w szkole podstawowej”.

W ramach ogłoszonego w styczniu 2017 r. naboru wniosków gminy złożyły do Funduszu 79 wniosków.
Do dofinansowania  gminy zgłosiły łącznie 108 szkół podstawowych.
Planowana kwota dotacji na realizację Programu wyniesie do 2.160.00,00 zł  

 

Pracowanie będą wyposażone w pomoce dydaktyczne, które posłużą głównie:

  • badaniu/wykonywaniu pomiarów/obserwacji różnych elementów środowiska: powietrza, wód, gleb, powierzchni ziemi, siedlisk i biocenoz.
  • przeprowadzaniu doświadczeń/obserwacji/demonstracji z zakresu ochrony środowiska, głównie w obszarach tematycznych: odnawialne źródła energii, biodegradacja, recykling, filtrowanie, oczyszczanie i uzdatnianie wody.

 

W gminie Jędrzejów nowe pracownie powstaną w szkołach w Rakowie i Potoku Wielkim.

wstecz