INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI ANKIETY DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA URZĄDZEŃ OZE

2017-08-02
Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje,

że w dniach od 02.08.2017 r. do 31.08.2017r. będą prowadzone wizje lokalne przez pracowników firmy EkoEnergia Polska Sp. z o.o. w związku z planowanym przez Gminę Jędrzejów złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta  i gminy Jędrzejów” w ramach tzw. projektów parasolowych.

 Celem wizji będzie:

 • rozpoznanie i określenie technicznych możliwości wykonania i montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła w zgłoszonych gospodarstwach domowych,
 • określenie efektywności późniejszego funkcjonowania wybranych instalacji, zweryfikowanie możliwej do zainstalowania mocy w danym budynku, biorąc pod uwagę  możliwości lokalizacyjne i techniczne, jak również obliczenie realnego zapotrzebowania na moc danej instalacji,
 • dobór instalacji OZE o największej efektywności kosztowej dla danego gospodarstwa domowego,
 • oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem rekomendowanych instalacji OZE,
 • udzielenie zainteresowanym mieszkańcom gminy wszelkich informacji w zakresie proponowanych instalacji OZE, sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej dla każdego gospodarstwa domowego.

          

        Koszt przeprowadzenia w/w wizji i dokonania  analizy efektywności kosztowej wraz ze sporządzeniem dokumentacji będzie spoczywał po stronie właściciela/i nieruchomości i zgodnie z wybraną ofertą firmy EkoEnergia Polska sp. z o.o. wynosi:

 • cena jednostkowa ryczałtowa za przeprowadzenie wizji dla jednego gospodarstwa  z jedną instalacją OZE wynosi 150,00 zł brutto;
 • za każdą kolejną instalację OZE w gospodarstwie poddaną analizie technicznej i ekonomicznej koszt wynosi 50,00 zł brutto.

Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia wizji i określenia technicznych możliwości montażu urządzeń OZE są:

 

 1. Pani Urszula Pięta.
 2. Pani Jadwiga Słoma.
 3. Pani Edyta Sztaba.
 4. Pan Sławomir Pięta.
wstecz