Gra Miejska "Śladami Historii"

2017-10-17
II edycja gry z okazji Święta Niepodległości

 

Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Jędrzejowie organizuje z okazji Święta Niepodległości II edycję Terenowej Gry Miejskiej pt: „Śladami Historii” adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Patronat nad grą objął Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Serdecznie zapraszamy do udziału! Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa. Uwaga! Liczba uczestników jest ograniczona!

 

II Terenowa gra miejska Śladami niepodległości

pt.: „Raduje się serce, raduje się dusza…”

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jędrzejowie informuje, że zbliża się 11 listopada 2017 r. i 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada, to zarazem Święto Niepodległości.   Drogi do Niepodległości były długie i krwawe.

Na naszym terenie toczono walki w okresie powstania kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego jak również podczas I i II wojny światowej. To przez nasze tereny szli żołnierze I Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 roku.   

W  dniu 12 listopada 2017 roku (niedziela) już po raz drugi zapraszamy wszystkie chętne gromady zuchowe, drużyny harcerskie oraz uczniów szkół z całego terenu powiatu jędrzejowskiego, rodziny, rodziny z dziećmi, grupy przyjaciół do udziału w Rajdzie Niepodległości w Jędrzejowie. Będzie on miał charakter gry miejskiej pt.: „Raduje się serce, raduje się dusza.”…              

Regulamin

 1. Gra terenowa zwana dalej Grą odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 roku.
 2. Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP w Jędrzejowie, Urząd Miejski w Jędrzejowie, NADIR Jędrzejów.
 3. Gra odbędzie się na wyznaczonym obszarze miasta Jędrzejowa.
 4. Gra przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin, rodzin z dziećmi, grup przyjaciół z terenu powiatu jędrzejowskiego. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 5. Koszty uczestnictwa w Grze pokrywane są przez uczestników w dniu imprezy. Wpisowe w wysokości 2 zł od osoby należy wpłacić na starcie skarbnikowi Komendy Hufca.
 6. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Cel Gry

Celem nadrzędnym jest popularyzowanie turystyki pieszej miejskiej oraz poznawanie historii regionu. Celem podrzędnym jest zdobycie jak największej ilości punktów i ukończenie Gry.

Uczestnicy Gry wcielą się w żołnierzy - zwiadowców, uczestników I wojny światowej.  Będą wyposażeni w mapy i karty scenariuszowe. Będą musieli odnaleźć 6 zaznaczonych na mapach punktów i zmierzyć się z zadaniami zwiadowczymi. Zadaniem grup rajdowych będzie zebranie wszystkich fragmentów hasła i złamanie kodu. To przybliży drużynę do zwycięstwa.

Drużyny

 1. Drużyny  powinny liczyć 3/6 uczestników, w tym jedna osoba pełnoletnia
 2. Zgłoszenia powinny być dokonane do 31 października 2017 r.                            Telefony kontaktowe:   507 810 759,   663 239 164,   514 268 499, osobiście - biuro Komendy Hufca    ul. Armii Krajowej 9, p.326, w godz. 8.00~ 16.00 od pn.~pt. lub mail: zhpjedrzejow@wp.pl
 3. Maksymalna liczba osób biorących udział w Grze ~ 100 osób. W przypadku przekroczenia liczby uczestników, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Przebieg Gry

 1. Każda drużyna powinna posiadać przybory do pisania, telefon komórkowy z funkcją fotografowania lub aparat fotograficzny. Miejscem startu jest parking przy cmentarzu Świętej Trójcy w Jędrzejowie, godz. 10.00- 11.00
 2. Każda drużyna może przygotować znicz z własną modlitwą lub wpisem, aby pozostawić go przy wybranej mogile lub pomniku.
 3. W momencie startu każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, mapkę miasta oraz kartę zadań [scenariuszową] do wykonania wraz ze wskazówkami.
 4. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
 5. Po przybyciu na określoną w momencie startu metę, należy oddać obsłudze Gry wypełnioną kartę zadań.
 6. Punkty przyznawane są za pełne odpowiedzi.
 7. Gra zostanie zakończona i podsumowana na strzelnicy w parku miejskim obok torów w Jędrzejowie

Przepisy końcowe

 1. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z
 1. potwierdzeniem, że każdy zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w regulaminie
 2. wyrażeniem przez każdego zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. (Dz.U nr 133 poz. 883)

3. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek [chleb, kiełbaski na ognisko, herbata].

4. Organizatorzy zapewniają nagrody.

 

 

Ż Y C Z Y M Y  U D A N E J   Z A B A W Y

C Z U W A J !

 

Karta zgłoszeniowa znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

wstecz