Zapłacimy mniej za ogrzewanie

2017-10-24
Burmistrz podpisał 10-letnią umowę z firmą Veilia Południe sp. z o.o.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie została podpisana umowa z firmą Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości komunalnych tj. 4 kotłowni olejowo – gazowych wraz z siecią ciepłowniczą w celu prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła na terenie Miasta Jędrzejów dla celów mieszkalnych i gospodarczych. Sukcesem zakończyło się więc postępowanie przetargowe rozpoczęte 29 czerwca2017 roku. Do przetargu zgłosiły się trzy podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dostaw ciepła: Veolia Południe Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.Ruda Śląska, Celsium Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna. 
Firma Veolia wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przedstawiła najlepszą ofertę spełniającą przetargowe kryteria: cenę dostarczanego ciepła (90% wagi przy ocenie oferty), kwota czynszu dzierżawnego (5%) oraz nakłady inwestycyjne (5% - im mniejsze nakłady tym korzystniejsza oferta z uwagi na mniejszy wpływ kosztów inwestycyjnych na cenę ciepła w przyszłości). 
Podpisania umowy ze strony Gminy Jędrzejów dokona burmistrz Marcin Piszczek. Firmę Veolia reprezentowali panowie: Zenon Chyra – prezes zarządu, Dariusz Musiał – z-ca prezesa zarządu. 
Podpisanie nowej umowy będzie miało niebagatelne znaczenie dla wielu odbiorców indywidualnych oraz instytucji. Poprzednia umowa obowiązująca przez ostatnie 19 lat przestaje obowiązywać w listopadzie tego roku. W opinii wielu mieszkańców była to umowa bardzo niekorzystna i powodowała konieczność ponoszenia przez jędrzejowian bardzo wysokich kosztów ogrzewania mieszkań i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Ceny określone nową, zawartą na 10 lat umową pozwolą na obniżenie o około 15% kosztów i w konsekwencji cen ciepła. Odczują to wszyscy mieszkańcy bloków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość”, Zakład Usług Komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe korzystające z energii cieplnej produkowanej przez Veolię.

wstecz