Przeszczep darem życia

2017-10-26
Burmistrz Miasta Jędrzejowa zachęca do wypełniania oświadczeń woli.

Przeszczep uratował już niejedno życie. W świetle polskiego prawa każda osoba zmarła może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepienia, o ile za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów.

Możemy jednak również jasno wyrazić swoją zgodę na pobranie naszych organów na wypadek śmierci poprzez wypełnienie oświadczenia woli. Każda osoba dorosła podpisująca takie oświadczenie, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa zachęca do wypełniania takich oświadczeń. Pokazane na zdjęciu można odbierać w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie oraz w jędrzejowskim szpitalu.

Wypełnioną i podpisaną kartę należy nosić przy sobie razem z dokumentami osobistymi, a o swojej decyzji najlepiej poinformować swoich bliskich. Oświadczenia nie trzeba nigdzie zgłaszać ani rejestrować.

wstecz