"Dziękuję, nie..." - konkurs profilaktyczny

2017-11-22
21 listopada w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbył się kolejny, już XIII przegląd inscenizacji szkolnych poświęconych problematyce uzależnień pt. „Dziękuję ,NIE...”

Organizatorem konkursu był Urząd Miejski w Jędrzejowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie. Celem konkursu było m.in. promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia z wykorzystaniem form teatralnych.

Do konkursu  zgłosiło się 12 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Jędrzejów. Programy oceniało 6 osobowe jury, któremu przewodniczył Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie za inscenizację pt. „My jesteśmy jak przeklęci” – przedstawienie oparte na  fragmentach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Program przygotowały Panie: Katarzyna Palimąka i Marta Zawal. Szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł.

II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł wywalczyła Szkoła Podstawowa w Rakowie  za program pt. „Taniec receptą na każde zło” Program przygotowali: Pani Kamila Pańtak i Pan Andrzej Pańtak.

III miejsce  zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie za inscenizację „Dziękuję Nie, nie muszę chcieć ”. Program przygotowały Panie Joanna Górska i Renata Równicka. Szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 300 zł.

Pozostałe szkoły biorące udział w konkursie: Szkoła Podstawowa w Mnichowie, Szkoła Podstawowa w Łysakowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie, Niepubliczna Ośmiolentnia Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa w Rakowie, Szkoła Podstawowa w Jasionnie, Szkoła Podstawowa w Piaskach, Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim  - otrzymały nagrody za udział w konkursie w wysokości po 200 zł każda. Ponadto wszystkie dzieci występujące w przedstawieniach otrzymały słodkie prezenty. 

Przegląd został zorganizowany i sfinansowany w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017.

Galeria zdjęć z wręczenia nagród dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/pg/miastojedrzejow/photos/?tab=album&album_id=1706301539441284

wstecz