Remont kolejnych ulic na oś. Zamoście już prawie pewny!

2017-12-04
Ulice Wspólna, M. Reja, Spółdzielcza, Słodowa i Zamoście zostaną przebudowane!

W dniu 9 listopada 2017 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zatwierdzała wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie oraz wstępną listę rankingową ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Na liście tej znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Jędrzejów pn. "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP III". W ramach w/w zadania zaplanowano przebudowę pięciu ulic: Wspólnej, M. Reja (obok parku), Spółdzielczej, Słodowej i Zamoście. Zakres prac przewidzianych do wykonania na powyższych ulicach obejmować będzie m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, nowych nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Zadanie planowane są do realizacji i dofinansowania w 2018 roku. Przypominamy również, że do tej pory w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" udało się zmodernizować siedem ulic na "Osiedlu Zamoście". W roku 2016 przebudowano ulice: Kolejową, M. Reja (na odcinku od ul. Kolejowej do Książe Skroniowa) oraz S. Konarskiego, natomiast w październiku tego roku zakończono prace związane z przebudową ulic: Cichej, Nowej, Spokojnej i W. Kadłubka.

wstecz