Jędrzejowianin Roku

2018-01-05
Przewodnicząca Kapituły Konkursowej prosi o zgłaszanie kandydatów.

 

Z pisemnym wnioskiem o nadanie nagrody mogą występować:

● organizacje pozarządowe,

● związki zawodowe,

● Komisje Rady Miejskiej w Jędrzejowie,

● niezrzeszeni mieszkańcy Miasta i Gminy Jędrzejów – w tym przypadku  wymagane jest podpisanie wniosku przez grupę co najmniej 50 osób.

 

Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach: artystycznej, gospodarczej, rolniczej,  społecznej, „młody talent”.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (pokój nr 12) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Jędrzejowianin Roku” do 15 stycznia 2018 roku

 

szczegóły:

wstecz