Doposażenie szkolnych gabinetów lekarskich

2018-02-13
Gmina Jędrzejów zawarła umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Gmina Jędrzejów zawarła umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W ramach umowy Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 20.100 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech szkołach tj: w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie, Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie i Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie.

Każda z wyżej wymienionych szkół, otrzymała ze środków pochodzących z budżetu państwa, po 6.700 zł na doposażenie gabinetów funkcjonujących na terenie szkoły w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, podnosząc tym jakość świadczonych usług zdrowotnych dla uczniów.

 

wstecz