Budowa wodociągu w miejscowości Mnichów wraz z ujęciem wody

2018-07-16
Dzisiaj Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał umowę z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z siedzibą w Nowym Korczynie dot. budowy sieci wodociągowych w miejscowości Mnichów

Dzisiaj Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał umowę z firmą EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. j. z siedzibą w Nowym Korczynie, którą reprezentuje Piotr Czyszczoń. 

Przedmiotem podpisanej umowy jest „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów - etap II obejmujący budowę sieci wodociągowych w miejscowości Mnichów wraz z budową ujęcia wody ” realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowana ze środków krajowych i unijnych tj. EFRROW na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

 

Prace budowlane przewidują:

  • budowę sieci wodociągowej na obszarze sołectwa Mnichów w zakresie średnic 160 mm o długości około 8945 m i średnicy 110 mm o długości około 1947 m
  • sięgacze do granicy nieruchomości ok. 245 szt. 
  • budowę ujęcia wody o wydajności Qe = 50 m³/h. Ujęcie wody stanowi studnia głębinowa i stacja wodociągowa. Na sieci przewidziano wykonanie około 82 hydrantów o średnicy 80 mm.

 

Wartość robót brutto - 4 409 550,00 zł.
Planowany termin wykonania - do dnia 22.03.2019r.

 

Zdjęcie użytkownika Miasto Jędrzejów.

 

wstecz