DOBRE INFORMACJE DLA GMINY JĘDRZEJÓW

2018-07-26
Cztery budynki użyteczności publicznej w gminie Jędrzejów zostaną poddane modernizacji energetycznej.
W środę, 25 lipca marszałek Adam Jarubas oraz burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Marszałek Adam Jarubas parafował także umowę na dofinansowanie ze „Świętokrzyskiej Odnowy Wsi” budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach powiatu Jędrzejowskiego. W spotkaniu uczestniczyła radna Sejmiku Bogusława Wypych.
 
Umowa na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”, współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wartość całkowita tego zadania to 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 700 tys. zł.
 
– Na terenie gminy Jędrzejów termomodernizacji poddanych zostało już 12 obiektów użyteczności publicznej. Dziś podpisujemy kolejny projekt w ramach którego zostanie wykonany kompleksowy zakres prac termomodernizacychnych czterech budynków: szkole podstawowej, punkcie przedszkolnym, budynku biblioteczno – świetlicowym w Łysakowie Drugim oraz w świetlicy wiejskiej w Prząsławiu – mówił Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa.
 
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na warunki prowadzenia zajęć szkolnych w obiektach w Łysakowie Drugim, a także warunków pracy dla nauczycieli oraz nauki uczniów. Realizacja projektu przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na surowce energetyczne, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Ponadto poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 , ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
 
– Gratuluję i mam nadzieję, że realizacja projektu przyniesie korzyści dla gminy Jędrzejów – mówił marszałek Adam Jarubas.
 
źródło: https://www.swietokrzyskie.pro
 
wstecz