Termomodernizacja trzech budynków w Łysakowie na finiszu!

2018-10-16
Gruntowną metamorfozę przeszły budynki: szkoły podstawowej, punktu przedszkolnego oraz budynku biblioteczno-świetlicowego w miejscowości Łysaków Drugi.

Na ukończeniu są prace związane z termomodernizacją trzech gminnych budynków w miejscowości Łysaków Drugi. Gruntowną metamorfozę przeszły budynki: szkoły podstawowej, punktu przedszkolnego oraz budynku biblioteczno-świetlicowego w miejscowości Łysaków Drugi. 
W ramach inwestycji wszystkie trzy budynki zostały między innymi ocieplone, częściowo wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, zainstalowano nową instalację odgromową oraz dostosowano budynki dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez remont schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo budynek przedszkola zyskał nowy dach.
Dzięki wykonanym pracom budynki zyskały na estetyce. Poprawie uległ komfort użytkowania budynków i co najważniejsze realizacja robót pozwoli zaoszczędzić na kosztach ich ogrzewania.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

 

 

 

wstecz