Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

2019-01-22
Burmistrz zapalił znicze na grobach powstańców

22 stycznia 1863 r. to data wybuchu Powstania Styczniowego. W tym roku obchodzimy jego 156 rocznicę. Walki powstańcze toczyły się także na ziemi jędrzejowskiej – m.in. w okolicach Cierna miała miejsce duża bitwa. Mniejsze toczyły się pod Oksą i Warzynem. Potyczka miała także miejsce pod samym Jędrzejowem. Ciekawostką jest fakt, że w bitwach pod Ciernem i Warzynem  brał udział Adam Chmielowski, znany dzisiaj jako Święty  Albert Chmielowski. Jedna z największych bitew Powstania Styczniowego stoczyła się 24 lutego 1863 roku pod Małogoszczem. Losy jednego z powstańców stały się kanwą powieści „Wierna Rzeka” Stefana Żeromskiego.

Na jędrzejowskich cmentarzach znajduje się sześć grobów, w których spoczywa łącznie około 40 powstańców, którzy brali udział w walkach w latach 1863-1864. Na grobach tych Burmistrz Marcin Piszczek oraz Marek Godlewski z jędrzejowskiej Straży Miejskiej zapalili dzisiaj znicze.

wstecz