Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie

2019-04-10
Jest umowa z wykonawcą! Prace ruszą wkrótce!

Burmistrz Marcin Piszczek podpisał dzisiaj umowę na wykonanie prac objętych projektem pod nazwa „Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie pod Lasem”.

Planowany zakres robót obejmuje:

- modernizację (remont) pomieszczenia kuchennego ze spiżarnią i łazienek,

- wymianę stolarki drzwiowej na parterze budynku,

- remont klatki schodowej,

- remont pomieszczenia świetlicowego,

- wyposażenie budynku  w stoły, krzesła, wieszaki, karnisze, regały, nagłośnienie,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

Wartość zadania to 245 102,06 zł, w tym roboty budowlane wg zawartej umowy: 239 274,93 zł.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Wysokość dofinansowania to 196 081 zł.

Planowany termin zakończenia robót to 16.08.2019 roku

wstecz