Rozpoczynają się przebudowy kolejnych dróg gminnych

2019-05-15
W czwartek, 9 maja burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowy z wykonawcami na przebudowy dróg gminnych w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W czwartek, 9 maja burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowy z wykonawcami na przebudowy dróg gminnych w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
Umowy przewidują wykonanie dróg leżących zarówno w obrębie miasta, jak i gminy.
- Umowa z PRD Starachowice Adrian Cieśla z siedzibą ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice przewiduje przebudowę dwóch dróg: dwukilometrowego odcinka drogi gminnej w ciągu ulicy Dojazd w Jędrzejowie oraz 850-metrowego odcinka drogi gminnej w ciągu ulicy Strażackiej. Koszt przebudowy ul. Dojazd wyniesie 131 822,79 zł, natomiast ulicy Strażackiej - 91 944,84 zł

- Umowa z Przedsiębiorstwem Drogowym „Wojtrans” Sp. z o.o. z siedzibą ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów również zakłada przebudowę dwóch odcinków: 800- metrowego odcinka drogi gminnej Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+520 za kwotę 140 606,22 zł oraz drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 za kwotę - 88 117,20 zł

- Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ściegiennego 268a 11, 25-116 Kielce przewiduje przebudowę drogi gminnej Sudół – Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid. 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław od km 2+310 do km 3+310 za kwotę 278 407,06 zł.

Termin wykonania robót budowlanych to 31 lipca bieżącego roku. Termin odbioru końcowego robót to 14 sierpnia.

 

wstecz