Odbiór dróg na terenach inwestycyjnych

2019-07-29
Realizacja projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”

Dzisiaj burmistrz Marcin Piszczek dokonał odbioru prac związanych z budową dróg na terenach inwestycyjnych w południowej części miasta. Wybudowane zostały ulice biegnące w kierunku północnym i północno-zachodnim o łącznej długości 850 m, które zapewnią dojazd do budowanych na terenach inwestycyjnych nowych przedsiębiorstw. Ulice posiadają jezdnie o szerokości 7 m oraz chodniki dla pieszych o szerokości 2 m z pasem zieleni o szerokości 2 m. W ramach projektu wykonano także oświetlenie uliczne, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Budowa kosztowała ponad 4,5 miliona złotych, z tego 2 574 378,81 zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” na realizację projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. Tereny inwestycyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Oprócz istniejących od kilku lat firm DP Cleantech, Mar-Tom, Rolbox, a przede wszystkim potężnego i budującego właśnie nową olbrzymią halę QuickPack-u, napływają wciąż nowi, zainteresowani budową zakładów inwestorzy. Niedawno swoją siedzibę otwarła firma Oknoram, na ukończeniu jest budowa hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych firmy EcoTechnoogia. W leżących w tej części miasta terenach włączonych do Krakowskiego Parku Technologicznego gmina posiada jeszcze około 8 hektarów terenów, po które zgłaszają się już kolejni chętni przedsiębiorcy. W planach są kolejne inwestycje usprawniające komunikację pomiędzy terenami inwestycyjnymi a innymi częściami miasta oraz drogami krajowymi.

wstecz