Wojewoda na terenach inwestycyjnych

2019-09-27
Wojewoda Agata Wojtyszek oraz burmistrz Marcin Piszczek odwiedzili dzisiaj tereny inwestycyjne położone w Jędrzejowskiej Podstrefie Krakowskiego Parku Technologicznego

Wojewoda Agata Wojtyszek oraz burmistrz Marcin Piszczek odwiedzili dzisiaj tereny inwestycyjne położone w Jędrzejowskiej Podstrefie Krakowskiego Parku Technologicznego. Burmistrz przedstawił wojewodzie założenia inwestycji drogowej na tym terenie – budowy głównej arterii prowadzącej przez tereny inwestycyjne. W ramach realizowanego zadania zostanie wybudowana droga gminna w ciągu ulicy Jasionka, stanowiąca główną część ciągu komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych. Powstanie 7-metrowa jezdnia, chodnik i oświetlenie. W celu realizacji zadania przesunięte zostanie koryto rzeki. Pozyskane 5 710 495 zł to 60 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że w lipcu bieżącego roku zostały zakończone prace związane z budową na tym terenie ulic biegnących w kierunku północnym i północno-zachodnim o łącznej długości 850 m, które zapewniają dojazd do budowanych na terenach inwestycyjnych nowych przedsiębiorstw. Ulice posiadają jezdnie o szerokości 7 m oraz chodniki dla pieszych o szerokości 2 m z pasem zieleni o szerokości 2 m. W ramach projektu wykonano także oświetlenie uliczne, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Budowa kosztowała ponad 4,5 miliona złotych, z tego 2 574 378,81 zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” na realizację projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

wstecz