Dofinansowanie termomodernizacji w Rakowie!

2020-01-31
Gmina pozyskała ponad 750 tysięcy na realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”.

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Gminą Jędrzejów a samorządem wojewódzkim na realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów”. Gminę reprezentowali: burmistrz Marcin Piszczek oraz skarbnik Bożena Ciepluch. Z ramienia województwa umowę podpisał marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski.
Za ponad 900 tysięcy złotych trzy budynki położone w Rakowie zostaną poddane głębokiej termomodernizacji. Są to budynki szkoły, przedszkola oraz wiejskiego ośrodka zdrowia. Prace obejmą modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 752 291,97 zł. Środki własne gminy wynoszą 151805,59 zł. Realizacja projektu powinna zakończyć się w tym roku kalendarzowym.

wstecz