Podpisanie umowy na budowę Centrum Komunikacyjnego

2020-02-12
Wkrótce ruszy realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”

Dzisiaj burmistrz Marcin Piszczek w obecności wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Marka Bogusławskiego podpisał z przedstawicielami firmy Tigma-Bud umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”.

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na:

a)       budowie Centrum Komunikacyjnego składającego się z:

·         2 stanowisk komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz 2 miejsc postojowych dla autobusów oczekujących,

·         4 stanowisk komunikacji regionalnej – „busy” oraz 3 miejsc postojowych dla busów oczekujących,

·         2 stanowisk komunikacji miejskiej,

·         postoju taksówek,

b)      budowie parkingu dla samochodów w systemie „Park&Ride” w ilości 41 miejsc w tym 7 dla osób niepełnosprawnych i dla rowerów w systemie „Bike&Ride” – 48 miejsc,

c)       utworzeniu pieszych ciągów komunikacyjnych wraz z terenami zielonymi,

d)      budowie poczekalni dla podróżnych wraz z instalacjami,

e)      montażu zintegrowanego systemu informacji dla pasażerów do prezentowania rozkładów jazdy w postaci 3 tablic w technologii LED sterowanych online,,

f)        wykonaniu oświetlenia terenu, stanowisk postojowych oraz urządzeń poczekalni,

g)       wykonaniu systemu monitoringu,

h)      budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej,

i)        przebudowie ulicy Kolejowej i Przemysłowej w zakresie budowy i przebudowy chodnika oraz wykonania ścieżki rowerowej w ciągu tych ulic,

j)        budowie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

k)       montażu nowych wiat – 25 szt. i słupków przystankowych – 15 szt. na terenie miasta wraz z remontem nawierzchni w ich obrębie,

l)        wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego w obrębie Centrum Komunikacyjnego oraz na odcinku ulicy Kolejowej,

m)    przebudowie sieci teletechnicznej,

n)      robotach rozbiórkowych, zabezpieczających i przygotowawczych, w tym likwidacja istniejącego zbiornika na nieczystości i cembrowiny studni kopanej, zabezpieczenie dwóch nieczynnych studni wierconych, wycinka istniejących drzew i zakrzaczeń,

o)      dokonaniu nowych nasadzeń w ilości 101 sztuk drzew i krzewów.

 

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wynosi 8279,96 m2, w tym:

·         Powierzchnia dróg i parkingów 4355,05 m2

·         Powierzchnia komunikacji pieszej 2125,34 m2

·         Powierzchnia ścieżek rowerowych 225,81 m2

·         Powierzchnia zabudowy 56,88 m2

·         Tereny zielone 1516,88 m2

 

Termin realizacji zamówienia wraz z odbiorem robót do dnia 15.06.2021 r.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 7 377 909,00 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Przewidywana wartość dofinansowania 4 379 971,71 zł

wstecz