Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2020-03-10
Spowodowanemu rozprzestrzenianiem się nowej choroby zakaźnej COVID-19

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświecone zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu rozprzestrzenianiem się  nowej choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez  koronawirusa SARS-CoV-2.

Na posiedzeniu omówiono zagrożenia związane z wystapieniem pierwszych przypadków COVID-19 w Polsce. Analizowano sytuację w mieście i gminie pod kątem możliwości wystąpienia tego zagrożenia oraz działaniami jakie należy podjąć w celu ograniczenia  możliwych skutków.

 

Na posiedzeniu zdecydowano, że na dzień dzisiejszy działania koncentrować się będą na jak najszerszej akcji informacyjnej dotyczącej zasad postępowania w zaistniałej sytuacji. Przygotowano i rozpoczęto kolportaż plakatów , a w przygotowaniu są także ulotki określajace procedury postępowania oraz zasady higieny jakie należy stosować na codzień.

Materiały te rozpropagowane będą wśród mieszkańców z użyciem wszelkich dostępnych środków

 

wstecz