Jędrzejowski przedsiębiorca przekazał rękawiczki

2020-03-19
Jędrzejowski przedsiębiorca, pan Piotr, przekazał do Urzędu Miejskiego 3000 sztuk rękawiczek jednorazowych, które pomogą w zabezpieczeniu przez zarażeniem i przenoszeniem koronawirusa COViD-19.

Jędrzejowski przedsiębiorca, pan Piotr, przekazał do Urzędu Miejskiego 3000 sztuk rękawiczek jednorazowych, które pomogą w zabezpieczeniu przez zarażeniem i przenoszeniem koronawirusa COViD-19. Dwie trzecie tej liczby zostanie przekazane do jędrzejowskiego szpitala oraz jędrzejowskiego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pozostały tysiąc sztuk zostanie rozdysponowany pomiędzy Ośrodek Pomocy Społecznej, jędrzejowską policję i Urząd Miejski.   

Burmistrz składa serdeczne podziękowania za ten cenny dar. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy dysponują zapasem tego typu środków zabezpieczających, jak rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyny dezynfekujące o przekazywanie ich do Urzędu Miejskiego. Niezwłocznie przekażemy je instytucjom, które zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu pomoc.

wstecz