Nowoczesne urządzenia pomogą w nauce

2020-05-11
Wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych trafiło do szkół

Burmistrz  Marcin Piszczek oraz Sekretarz Gminy Renata Kawiorska dokonali przekazania  pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczych do Szkół Podstawowych: Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu, Szkoły Podstawowej nr 2  w Jędrzejowie, Szkoły Podstawowej nr 3  w Jędrzejowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5  w Jędrzejowie zakupionych w ramach  projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”. Projekt jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wśród przekazanego sprzętu znalazły się:

 • skrzynka do doświadczeń biologicznych BioBox,
 • skrzynka do doświadczeń  „Wiatr i pogoda”,
 • tellurium szkolne do symulacji padania światła słonecznego na ziemię,
 • 6 mikroskopów Monokular B 40/600x,
 • tablica „Historia Ziemi”,
 • 5-częsciowy model ucha
 • 15 globusów indukcyjnych,
 • 4 komplety „Bryły szkieletowe - zestaw do budowy”,
 • przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych,
 • Walizka Ekobadacza,
 • 17 tabletów,
 • laptop oraz
 • drukarka 3D.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia gmina pozyskała sprzęt edukacyjny wartości 80 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach tego zadania 88 sztuk tabletów, 10 laptopów, 6 kamer internetowych i 2 routery Wi-Fi także zostały już przekazane gminnym placówkom oświatowym.

wstecz