Kolejne 50 laptopów trafi do uczniów

2020-06-15
Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł.

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Jędrzejów otrzymała dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Za pozyskane środki zostanie zakupione 50 szt. laptopów oraz router WiFi, które zostaną przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów, a następnie sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych.

wstecz