Program operacyjny "Pomoc żywnościowa"

2020-07-14
Zainaugurowano działania w ramach edycji 2020

13 lipca 2020r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się spotkanie kilku kół parafialnych i organizacji, których działalność łączy się z pomocą charytatywną dla najuboższych. W spotkaniu udział wzięli także : Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Sekretarz Gminy Renata Kawiorska oraz pracownicy jędrzejowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem spotkania było zaplanowanie współpracy pomiędzy tymi podmiotami w nowym okresie programowania PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2020. Jest to program w ramach środków europejskich . Polega na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym w postaci żywności, gotowych produktów żywnościowych z długim terminem przydatności.

Zasadą PO PŻ jest współpraca pomiędzy instytucjami (u nas jest to Ośrodek Pomocy Społecznej ) i organizacjami, a każdy z podmiotów ma swoje zadania do wypełnienia.
W gminie Jędrzejów taka współpraca już zafunkcjonowała - w sprowadzanie żywności zaangażowane jest: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” przy SOSW w Jędrzejowie, Koło parafialne „Caritas” przy parafii w Jasionnie oraz Ognisko im. Bł. E. Bojanowskiego przy parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie.

Przedstawiciele tych organizacji podzielili się z pozostałymi uczestnikami swoimi doświadczeniami. Pani prezes stowarzyszenia „Razem” oraz ksiądz proboszcz parafii z Jasionny na swoim przykładzie pokazywali pozytywy przystąpienia do tego programu. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Pazera zachęcając zebranych, zaoferowała pomoc swoich pracowników, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy przystąpią do programu. Jest duża szansa na to, że Ośrodek pozyska kolejne organizacje do współpracy aby wspomagać najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Jędrzejów.

 

wstecz