Dofinansowanie na kolejne programy pomocowe

2020-07-14
Jest dofinansowanie dla programów: „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020

Gmina Jędrzejów uzyskała  dofinansowanie  na kolejne programy pomocowe.  14 lipca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz  podpisał umowy z przedstawicielami dwudziestu kilku samorządów, które podjęły wyzwanie i sięgnęły po te środki. Wśród tych gmin była Gmina Jędrzejów. Podpisane umowy dotyczą programów w ramach Solidarnościowego   Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020.
 

Ideą Programu „Opieka wytchnieniowa”  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy, zastępstwa  w pełnieniu opieki nad swoimi bliskimi. Podczas, kiedy osoba zatrudniona w ramach programu zajmie się osoba niepełnosprawną,  opiekunowie zyskają czas dla siebie, który mogą przeznaczyć na załatwienie pilnych spraw lub po prostu odpoczynek.

Program  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ma na celu wsparcie w formie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W gminie Jędrzejów realizatorem powyższych programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Ośrodek realizuje także inne programy skierowane do osób starszych a także do osób niepełnosprawnych. Jest to Program „Opieka 75 +”, który  wspiera samorządy w realizowaniu usług opiekuńczych dla osób  w wieku 75  i więcej oraz nowy  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.  Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat Programów pomocowych można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: www.opsjedrzejow.pl  lub telefonicznie  pod numerem
tel. 41 386 18 28 ( wew. 32)
oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  ul. 11 Listopada 113 b (kierownik sekcji usług opiekuńczych).

wstecz