Kolejne laptopy trafią uczniów z rodzin wielodzietnych

2020-09-23
Projekt o wartości 105 000 zł z programu "Zdalna Szkoła+"
Gmina Jędrzejów przekazała 64 szt. laptopów do 10 Szkół Podstawowych tj. SP2 (10szt), SP3 (6szt.), SP4 (5szt.), SP5 (5szt), SP Podchojny (9szt), SP Raków (7szt.), SP Łysaków (8szt.), SP Potok Wielki (7szt.), ZPO Prząsław (2szt.), ZPO Skroniów (5szt.).
Dodatkowo do SP Podchojny przekazano 1 router WiFi.
Zakup urządzeń został sfinansowany z projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.
Gmina otrzymała grant w wysokości 105 000,00 zł.
Sprzęt zostanie przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych w przypadku wznowienia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.
Przypomnijmy, że w maju gmina pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” sprzęt w postaci:
• 88 szt. tabletów
• 10 laptopów
• 6 kamer internetowych
• 2 routery Wi-Fi
Łącznie szkoły z miasta i gminy Jędrzejów otrzymały sprzęt wartości prawie 200 tysięcy złotych.
Link do programu „Zdalna Szkoła+”: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2
 

 

wstecz