"Wspieraj SENIORA"

2020-11-03
W trudnym czasie pandemii profilaktyka zdrowotna i ochrona osób starszych staje się szczególnie ważne !!!!

Aby chronić naszych seniorów Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora oraz czynności związane z codziennym funkcjonowaniem (np. wyprowadzenie psa) aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

Adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, a w uzasadnionych przypadkach także młodszych przed 70 r. życia. Aby umożliwić tym osobom pozostanie w domu, w ramach programu oddelegowana osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczy im zakupy, leki i inne artykuły pierwszej potrzeby.

 

Osoby starsze mogą zgłaszać potrzebę pomocy dzwoniąc na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11    

lub bezpośrednio do OPSMiG w Jędrzejowie 41 -386 -18-28

 

604 410 135     lub     798 946 627

 

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka skontaktuje się z seniorem telefonicznie, ustali rodzaj wsparcia i przekaże szczegóły dotyczące realizacji usługi.

Koszty zakupów pokrywa Senior. Usługa dostarczenia bezpłatna.

 

WAŻNE: Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udzielenie pomocy w ramach z programu nie zależy od dochodu osoby, nie wymaga wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji.

Seniorze, zostań w domu !!!          

                      

                                                                                                                                                                                  Dyrekcja i pracownicy
                                                                                                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej

wstecz