Pomoc dla Państwa Olszewskich z Wolicy

2020-11-26
Urząd Marszałkowski przyznał środki na wsparcie gospodarstwa, które w wyniku awarii linii energetycznej stracłoi ponad trzysta sztuk trzody
Mieszkańcy Wolicy, Państwo Olszewscy w wyniku awarii linii energetycznej stracili ponad trzysta sztuk trzody chlewnej. Hodowla to główne źródło utrzymania 4-osobowej rodziny. Był to bardzo trudny moment w życiu Państwa Olszewskich. Sytuacja ta poruszyła wiele osób i instytucji. Pomagali prywatni darczyńcy, parafia, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
W akcję pomocy zaangażował się Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek , który zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie pomocy finansowej dla Państwa Olszewskich. Sprawą zajął się osobiście Wicemarszałek Województwa Marek Bogusławski. Starania te przyniosły efekt – Uchwałą Nr XXIV/321/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego została udzielona pomoc finansowa dla Gminy Jędrzejów z przeznaczeniem na wsparcie Państwa Olszewskich. Umowa nr 113/2020 z dnia 15.10.2020r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Jędrzejów opiewa na 10 000,00 zł. Pieniądze lada dzień trafią do poszkodowanych. Umowa w tej sprawie została podpisana dzisiaj w Wolicy. W podpisaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, detektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie Jolanta Pazera oraz poszkodowani gospodarze.

 

wstecz