4,5 miliona złotych trafi do Jędrzejowa

2020-12-15
powstaną mieszkania chronione oraz sieci wodociągowe i kanalizacja

Burmistrz Marcin Piszczek odebrał wczoraj promesę o wartości 4,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 1 000 000 zł zostanie przeznaczony na przebudowę i rozbudowę budynku dawnej świetlicy położonej na terenach kolejki dojazdowej z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. 3,5 miliona złotych to kwota, w ramach której zrealizowany zostanie projekt poprawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Jędrzejów. Wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w okolicach ul. Rakowskiej i Konopnickiej, budowa kanalizacji w miejscowości Łączyn, a także budowa sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Prząsław, Cierno – Zaszosie i Sudół wraz z przepompownią sieciową. Podobna sieć kanalizacyjna z przepompownią powstanie w Borkach.

wstecz