Miej wpływ na swoją przyszłość

2021-01-28
Wyraźcie to w ankiecie!

Nasza Gmina wspólnie z gminami znad Nidy, tj. Gminą Kije, Złota, Michałów, Wiślica, Nowy Korczyn, Sobków, Imielno, Pińczów oraz Starostwem Powiatowym w Pińczowie w ramach zawiązanego w listopadzie 2019 roku partnerstwa PONIDZIE opracowuje strategię rozwoju, dzięki której wspólnie z partnerskimi samorządami będzie starała się o fundusze pomocowe na realizację kluczowych dla jej rozwoju przedsięwzięć.

 

Analiza uzyskanych na drodze badań danych mają stanowić kierunek rozwoju w procesie planowania strategicznego partnerstwa.

 

Głos naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, poprzez ankietę on-line chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat miejsca Państwa zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także Państwa potrzeb i oczekiwań względem kierunków rozwoju naszej gminy.

 

Ankieta jest krótka i rzeczowa, a także anonimowa, nie zajmie Państwu dłużej

niż 5 minut. Link do niej będzie aktywny do 5 lutego 2021 (godz. 23.59)

Zapraszamy do udziału w badaniu.

 

ANKIETA

 

wstecz