Rusza przebudowa boiska przy SP 2

2021-02-01
Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie. W podpisaniu umowy wzięła udział wiceminister sportu Anna Krupka. Z ramienia Gminy Jędrzejów umowę podpisał burmistrz Marcin Piszczek. Wykonawcę robót, firmę GB Technology s.c.  z Kielc reprezentował prezes Grzegorz Ludwicki.

W ramach zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44x 30m, z wydzielonymi polami gry (1 boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki , 2 boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem sportowym),  instalacją odwadniająca i oświetleniem. Boisko zostanie ogrodzone, będą zamontowane piłkochwyty i trybuny przenośne. W ramach inwestycji zostanie też wykonany plac wielofunkcyjny i ciągi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki  betonowej o grubości 8 cm.

 

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 organizowanego przez Ministerstwo Sportu  a dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno  sportowej na terenie Gminy Jędrzejów”. Wartość umowy brutto to 770 059,46 zł. Przewidywany termin zakończenia budowy to 13 sierpnia bieżącego roku. 

wstecz