Partnerstwa Ponidzie

2021-04-15
Właśnie zakończyliśmy etap prac związany z opracowaniem diagnozy obszaru Partnerstwa Ponidzie

W opublikowanym poniżej raporcie przedstawiono powiązania funkcjonalne pomiędzy partnerskimi samorządami – gminami Pińczów, Złota, Michałów, Kije, Jędrzejów, Sobków, Imielno, Wiślica i Nowy Korczyn i powiatem pińczowskim. Opisano także sytuację społeczno-gospodarczą tego obszaru, potencjały i bariery rozwojowe, a także szczególne wyzwania, przed którymi stoją obecnie partnerzy.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii i uwag do udostępnionego raportu. W tym celu można skorzystać z załączonego formularza przesyłając go na adres 

 
Na Państwa opinie i uwagi będziemy oczekiwać do 25 kwietnia br. włącznie. Po ich analizie opracowana zostanie finalna wersja raportu, na podstawie której rozpoczniemy prace nad strategią rozwoju.

 

Pełna wersja raportu diagnostycznego Partnerstwa Ponidzie oraz Synteza – podsumowanie raportu diagnostycznego znajduje się w załączonych plikch.

 

wstecz