OSP Potok Wielki w Krajowym Systemie ratowniczo - Gaśniczym

2021-05-04
Wyróżnienie dla kolejnej gminnej jednostki OSP

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim z dniem 1 maja 2021 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jest to wielkie wyróżnienie dla jednostki i świadczy o uznaniu dla jej  świetnej organizacji i profesjonalizmu.  Serdecznie gratulujemy!

W listopadzie 2020 roku jednostka otrzymała nowy ciężki samochód pożarniczy marki Scania, zakupiony ze środków finansowych Gminy Jędrzejów, MSWiA , Funduszu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W grudniu 2020 roku jednostka została doposażona w ramach pomocy finansowej z Funduszu Sprawiedliwości, przy udziale środków z budżetu Gminy Jędrzejów.

W ramach przekazanych z Ministerstwa Sprawiedliwości środków zakupiono:

• ubranie specjalne XENON PL (zestaw 3 częściowy) – szt.6,

• aparat oddechowy FENZY (aparat powietrzny z maską Optipro i butlą stalową) – szt.1,

• sygnalizator bezruchu Super Pass II z czujnikiem temperatury – szt.1,

• opryskiwacz STIHL – szt.1,

• pilarka łańcuchowa ratownicza STIHL MS 180, - szt.1,

• kanister na paliwo 10 l. szt.1,

• smok pływający ssawny AMPHIBIO – szt.1,

• prądownica PW 25 TURBO- szt.1,

• wąż tłoczny tłoczny OSW seria 400 fi 25/20 nasada 25 – szt.4,

• wąż tłoczny OSW seria 400 fi 42/20 nasada 52 – szt.4

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

gaszenie pożarów,

likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),

ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

ratownictwo techniczne,

ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w ramach posiadanych sił i środków, współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG.

System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

powiatowym - podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,

wojewódzkim - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,

krajowym - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.

 

(źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg)

 

wstecz