TELEOPIEKA DLA SENIORÓW Z TERENU GMINY JĘDRZEJÓW

2022-04-26
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, że jest realizatorem Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych poprzez umożliwienie im korzystania z tzw. "opieki na odległość".
 

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób,  u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji i udzielenia pomocy. Monitorowanie stanu zdrowia odbywa się poprzez używanie / noszenie  przez seniorów tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum teleopieki.
 

W ramach Programu  30 seniorom w wieku 65 lat i więcej, mieszkającym na terenie miasta
 i gminy Jędrzejów
  udostępnimy  tzw. "opaski bezpieczeństwa" wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa –wciskany przez seniora jako sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przez seniora guzika alarmowego  znajdującego się na opasce umożliwia połączenie się z dyspozytorem dyżurującym w Centrum teleopieki. Dyspozytorem jest ratownik medyczny lub opiekun medyczny lub pielęgniarka.  Dyspozytor  decyduje o sposobie udzielenia pomocy,
 

w zależności od sytuacji może:
-  poinformować  kogoś z najbliższego otoczenia seniora  (członka rodziny, sąsiada, opiekuna),
- wezwać służby ratunkowe,
- poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową).Nabór do Programu - z Programu mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
Są osobami  w wieku 65 lat i więcej zamieszkującymi  na terenie miasta i gminy Jędrzejów, które mają  problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i które  prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe.
 

O opaskę mogą również wnioskować seniorzy, którzy mieszkają z bliskimi, ale rodzina nie jest w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia (np. z uwagi na pracę zawodową lub własne problemy zdrowotne).
 

Problemy seniora z samodzielnym funkcjonowaniem weryfikowane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przedłożonych przez seniora dokumentów poświadczających niepełnosprawność, stan zdrowia.
Posiadanie i sprawne posługiwanie się telefonem komórkowym przez seniora pozwala pełniej korzystać z usług teleopieki.

 

Osoby przebywające w placówce świadczącej całodobową opiekę, jak np. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy nie kwalifikują się do Programu.
Uczestnictwo w Programie jest całkowicie bezpłatne. Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2022 roku.
 

W przypadku zgłoszenia się kandydatów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc, dodatkowo punktowane będą osoby:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną ( tj. więcej, niż jedna przyczyna niepełnosprawności),
  • ze zdiagnozowanymi schorzeniami przewlekłymi tj. chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, nowotworowymi, cukrzycą

 

Na podstawie przedłożonych zgłoszeń stworzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa uczestników Programu.
Formularz zgłoszeniowy  oraz Regulamin  rekrutacji – do pobrania na stronie:www.opsjedrzejow.pl
w zakładce: 
Formy pomocy – Usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. 11 Listopada 113b,
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 -15.30 (pokój nr 21 i 22).

Chęć przystąpienia do Programu można także zgłosić telefonicznie: 41-386-41-95
lub elektronicznie 
e-mail: W przypadku pytań dotyczących projektu TELEOPIEKA zachęcamy do kontaktu z  pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie – Panią Agnieszką Derszniak

 

wstecz