Jędrzejów upamiętnił Andrzeja Kalinina

2022-06-13
Dąb pamięci, tablica pamiątkowa i spotkanie literackie poświęcone pisarzowi
W sobotę 11 czerwca miały miejsce uroczystości poświęcone Andrzejowi Kalininowi, zmarłemu w ubiegłym roku pisarzowi i publicyście, urodzonemu w Jędrzejowie w 1933 roku. W uroczystościach wzięła udział najbliższa rodzina artysty oraz przyjaciele.
W parku przy ul. Św. Barbary posadzony został dąb pamięci oraz odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona twórcy. Gości powitał burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, który także wspólnie z Wojciechem Kalininem, mieszkającym w Jędrzejowie bratankiem artysty, dokonał posadzenia dębu pamięci. Córka Andrzeja Kalinina, Katarzyna Woynarowska, w swoim przemówieniu dziękowała za pamięć o pisarzu i za popularyzowanie jego twórczości. Podzieliła się także wspomnieniami o zmarłym ojcu i jego związkach z Jędrzejowem.
Goście zostali zaproszeni do sali kameralnej Centrum Kultury gdzie uczestniczyli w spotkaniu literacko – artystycznym poświęcone osobie i twórczości Andrzeja Kalinina. Przygotowane przez Ireneusza Ślusarczyka spotkanie prowadziła Urszula Lubczyńska-Gładka. Jej gośćmi byli: Mirosław Bieliński z Teatru im. Żeromskeigo w Kielcach, w którego interpretacji usłyszeliśmy fragmenty prozy Andrzeja Kalinina i Beata Znojkowa, która poznała pisarza zbierając materiał do swojej książki o znanych rodach jędrzejowskich. Spotkanie urozmaicili młodzi artyści: Grzegorz Burzawa i Antoni Burzawa z Małej Akademii Śpiewu oraz młodzi aktorzy z pracowni teatralnej działającej w Centrum Kultury.
Tekst i foto: Marek Chudzik
*************************************************
Andrzej Kalinin (ur. 25 listopada 1933 w Jędrzejowie) – pisarz, publicysta, członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Debiutował poza zasięgiem cenzury w kwartalniku literackim „Arka” (1984, pod pseudonimem Antoni Tuchowski) opowiadaniem Konie. Utwór ten przedrukowano potem w paryskim wydawnictwie AKTIS (1987), w wyborze najważniejszych publikacji polskiej prasy podziemnej.
Współpracował z „Kulturą” Jerzego Giedroycia, gdzie publikował m.in. Obrazki ze starych klisz i opowiadanie Wigilia białych niedźwiedzi. To ostatnie przetłumaczone potem na język angielski czytane było w radiu BBC.
Publikował w nowojorskim „Dzienniku Polskim”, współpracował z krakowskimi periodykami literackimi „Arką”, „Arcanami” i „Dekadą Literacką”. Był redaktorem „Notatnika Kulturalnego” wydawanego przez „Gazeta Częstochowską”. Pisywał do „Dziennika Częstochowskiego 24 godziny” oraz krakowskiego i częstochowskiego wydania „Gazety Wyborczej”.
Pierwsza z jego książek ...i Bóg o nas zapomniał (decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zakwalifikowana jako lektura obowiązkowa w gimnazjum) czytana była w Radiu Wolna Europa i pierwszym programie Polskiego Radia. Została też zarejestrowana na kasetach magnetofonowych jako „książka mówiona”.
W 1997 roku, w cyklu programów edukacyjnych „Współczesna proza polska”, Telewizja Polska prezentowała film dokumentalny o pisarzu z inscenizowanymi fragmentami jego książek. W grudniu 2004 roku ukazujący się w Melbourne w Australii „Dziennik Polski” rozpoczął w odcinkach druk książki ...i Bóg o nas zapomniał.
Dotychczas pięć osób napisało i obroniło prace magisterskie na temat twórczości pisarza (pierwsza na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).
W 1998 roku Prezydent RP uhonorował Andrzeja Kalinina Złotym Krzyżem Zasługi. W 2004 roku Sejmik Śląski wyróżnił go Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Nagroda Literacka Czesława Miłosza za książkę ...i Bóg o nas zapomniał (1994)
Stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu (1995)
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2005)
Nagroda Literacka „Solidarności” za książkę pt W cieniu złych drzew (2000)
Nagroda im. Karola Miarki za całokształt twórczości (2003)
Nagroda Wojewody Częstochowskiego w dziedzinie kultury (1998)
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury (1995)
Nagroda Starosty Częstochowskiego w dziedzinie kultury (2003)
Publikacje
...i Bóg o nas zapomniał (Kraków 1993)
Las wokół (Kraków 1995)
Za progiem dnia (Kielce 1996)
W cieniu złych drzew (Częstochowa 2000)
A życie jak rzeka (Częstochowa 2003)
Ze sztambucha starego komucha (Częstochowa 2009)
Źródła: Andreovia.pl, Wikipedia

 

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj: https://www.facebook.com/media/set?vanity=miastojedrzejow&set=a.7659144724156906

wstecz