Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

2023-03-20
Młodzież zapobiega pożarom.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w dniu 17.03.2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

W gminnych eliminacjach do Turnieju wzięło udział łącznie 15 uczniów ze szkół podstawowych, a także szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Jędrzejów, którzy podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe, tj. I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII oraz III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

  • I grupa wiekowa – szkoły podstawowe I-IV
  1. Wiktor Żelichowski - Szkoła Podstawowa w Rakowie
  • II grupa wiekowa – szkoły podstawowe V-VIII
  1. Karolina Nawrot - Szkoła Podstawowa im. Roalda Amundsena w Skroniowie
  2. Erwin Krupa - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
  3. Rafał Chrzanowski - Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie
  • III grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe
  1. Norbert Lech - I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
  2. Kacper Tobiszewski - Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
  3. Krzysztof Leciński - Zespół Szkół nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota"

 

Druhna Karolina Nawrot, a także druhowie Wiktor Żelichowski, Norbert Lech i Kacper Tobiszewski będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w kwietniu br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

 

Na zakończenie uczestnikom Turnieju zostały wręczone dyplomy za udział w konkursie, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc z poszczególnych grup wiekowych otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników, a za finalistów trzymamy mocno kciuki w dalszym etapie konkursu.

 

Głównymi Organizatorami wydarzenia był Urząd Miejski w Jędrzejowie, Związek Gminny OSP RP w Jędrzejowie, a także Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie.

wstecz