Ankieta nt. opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – firma „BaSz” z Końskich prześle do mieszkańców Gminy Jędrzejów informacje nt. opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w formie ulotki wraz z  ankietą umożliwiającą wstępne zgłoszenie  planowanych działań do tworzonej bazy danych. Zaistnienie w bazie danych, która powstanie w ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem udziału w przyszłości   w realizowanych przez Gminę Jędrzejów programach wspierania inwestycji ograniczających niską emisję.  Wypełnienie  ankiety przyczyni się do realizacji projektów wpływających na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie - komfortu  życia mieszkańców Gminy Jędrzejów.

Wypełniając ankietę mieszkańcy biorą aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i mają wpływ na jego kształt.

.

Ankietę można pobrać w postaci pliku (do pobrania poniżej) i wypełnić  w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres e-mail: magda.prawda@umjedrzejow.pl. Wersję papierową wypełnionej ankiety można przekazać w terminie do 13 listopada 2015r do:


  • Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33 a –Punkt Informacyjny;
  • Sekretariatu najbliższej Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum;
  • Sołtysa;
  • Radnego.

            W przypadku pytań dotyczących ankiety można kontaktować się z Magdą Prawdą – pracownikiem  Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, tel.: 41 386 10 10 wew. 126.

 

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

wstecz