Informacja o punkcie skoordynowanej pomocy dla Ukrainy