Znaj prawdę o azbeście

  • Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
  • Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku - dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
  • Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.
  • Pamiętaj: Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności !
.
Zgodnie z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przewiduje się usunięcie tych wyrobów do 2032 r.
.
Większa ich część to materiały budowlane stosowane przede wszystkim jako pokrycia dachowe ( np. eternit).
Ze względu na dużą szkodliwość włókien azbestowych, które mogą unosić się podczas usuwania płyt eternitowych, nie wolno przeprowadzać tych prac samodzielnie. Usuwaniem wyrobów z azbestem mogą zajmować się wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na wykonywanie tego typu prac.
.
Wszelkie informacje dotyczące problematyki usuwania wyrobów azbestowych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w pokoju nr 34 lub 38.
 
wstecz