Plan postępowań o udzielenie zamówień

2021-02-25
na rok 2021
dowiedz się więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

2021-02-23
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
dowiedz się więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

2021-02-23
powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.
dowiedz się więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

2021-02-19
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa” w okresie od 1 kwietnia 2022 r.
dowiedz się więcej

Rekrutacja do przedszkoli i klas I SP

2021-01-28
Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
dowiedz się więcej