Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie

2017-01-27
Dot. „PIT 11” w celu rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 rok.
Informujemy osoby zarejestrowane w PUP w Jędrzejowie które w 2016 roku pobierały świadczenia finansowe wypłacane przez Urząd o możliwości odbioru
„PIT 11” w celu rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 rok.

Odbioru dokonać można w siedzibie Urzędu pokój nr 12 I piętro w godzinach 7.15 – 15.15 do dnia 17 lutego b.r.
wstecz