Ogłoszenie

2017-02-15
O naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017
wstecz