Dofinansowanie do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

2017-04-21
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Jędrzejów tematyką Odnawialnych Źródeł Energii informujemy, że termin zbierania ankiet dotyczących dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła zostaje wydłużony do 12.05.2017 r.

Dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

 

 Gmina Jędrzejów informuje, że w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków w ramach działania  3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną, polegającą na instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla osób prywatnych zameldowanych na terenie gminy Jędrzejów.

Urządzenia, na które będzie można otrzymać dofinansowanie to:

  1. Kolektory słoneczne.
  2. Fotowoltaika.
  3. Powietrzne pompy ciepła.
  4. Geotermalne pompy ciepła.

 

Poziom dofinansowania wynosi do 60% liczonych w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych

 

Pomoc przyznawana będzie na nowo zainstalowane moce.

Maksymalna moc pojedynczej indywidualnej instalacji nie może być większa niż 40 kW. Dotyczy to pojedynczej instalacji montowanej u ostatecznego odbiorcy.

 

UWAGA!

W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń  na dachu.

W przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej możliwy jest montaż na dachu budynku gospodarczego lub gruncie.

 

Mieszkaniec gminy Jędrzejów biorący udział w projekcie będzie zobowiązany zabezpieczyć pozostałe  środki na wkład własny (minimum 40% wartości inwestycji).

Aby otrzymać dofinansowanie w projekcie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez mieszkańca, tzn. w Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny.

Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis.

Instalacja OZE powinna być montowana na dachu budynku mieszkalnego. Jeżeli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji, dopuszcza się możliwość montażu instalacji na gruncie lub innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu.

W projekcie mogą brać udział wyłącznie właściciele budynków mieszkalnych, którzy są zameldowani na terenie Gminy Jędrzejów.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób – wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy).

 

Gmina przekaże w bezpłatne użytkowanie mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat. Po 5 latach Gmina przekaże prawo własności instalacji mieszkańcowi.

 

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety, którą należy składać w terminie do 12.05.2017r (włącznie) w następującej formie:

  • drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a; 28-300 Jędrzejów lub
  • drogą elektroniczną na adres:
    • lub lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie  w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pokój nr 5.

 

Proszę pamiętać aby obowiązkowo wpisać dane do kontaktu.

 

Szczegóły w załaczonych plikach.

 

wstecz