ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

2017-09-13
Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie informacyjno- konsultacyjne, dotyczące promocji operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR.

ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

 

Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie
informacyjno- konsultacyjne, dotyczące promocji operacji realizowanych w ramach wdrażania LSR.
Na spotkaniu zostaną omówione również cele
oraz działalność naszego stowarzyszenia.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych – m.in. mieszkańców gminy, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST.

                                                                                                              

Miejsce i termin:

 

20 wrzesień 2017 roku, od godz. 10.00

 

Biuro Świętokrzyskiej Rybackiej LGD

Ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów

 

Z poważaniem

Biuro Świętokrzyskiej Rybackiej LGD

wstecz