Informacja

2017-09-27
Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Jędrzejów

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa informuje, że w 2017 r. realizacja zadania pn. ,,Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Jędrzejów" jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 139/17 z dnia 17 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce w kwocie do 40.000,00zł.

Kwota dofinasowania obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych zadania

Całkowity koszt wynosi 50.000,00 zł

wstecz