Wyniki konkursu ofert - kultura

2018-04-18
Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Burmistrz Miasta Jędrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych gminy w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

  1. Przyznał dotację w wysokości 16 000 zł dla Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja VII Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych”.

 

  1. Odrzucił wnioski:
  1. Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego EKOKULT w Jędrzejowie na realizację zadania pod nazwą „Historia znana i nieznana: Wincenty Kadłubek, Jan III Sobieski, Józef Piłsudski”;
  2. Fundacji Nowoczesny Konin z siedzibą w Koninie na realizację zadania pod tytułem „Znam zabytki mojego miasta! Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha w Jędrzejowie”

 

 

wstecz