Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

2018-10-29
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2020r.
wstecz