Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

2020-02-10
.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688) Burmistrz Miasta Jędrzejowa podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży „Rób to co kochasz”.

 

W dniu 6 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów na załączonym formularzu.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2. Formularz uwag

wstecz