Spotkanie konsultacyjne

2020-02-13
Dla mieszkańców powiatu Jędrzejowskiego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf " znalazło się w kręgu grup, które mogą ubiegać się o pozyskanie dodatkowych funduszy unijnych w ramach Bonusa nr II. Maksymalna kwota o jaką możemy się ubiegać, to kwota 980 tysięcy. co najmniej 50% tej kwoty należy przeznaczyć operacje dotyczące tworzenia miejsc pracy poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, pobudzania aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych, tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów oraz wniosków grantowych.  W związku z tym, że wybór ma być dokonany na podstawie wyników przeprowadzonej w tym celu diagnozy

 

Zarząd

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF’

ZAPRASZA

na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców powiatu Jędrzejowskiego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych
na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

 

które odbędzie się w

Świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów (parter)

w dniu 20.02.2020r. (czwartek)

o godzinie 13:00

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 19.02.2020r. do godziny 15:00

telefonicznie: 41 386 41-14 lub na adres email: lgdjedrzejow@onet.eu

wstecz